Bedömning och betyg

I samtalsrummet Framtidens skola igår 1 april talade Olle Holmberg om betyg. Han ondgjorde sig över att i dagens betygsdiskussion fokuseras det för mycket på ren faktainsamling. Men ”samla fakta” är bara en liten liten del av lärandeprocessen. Att förstå, se samband, lära sig att använda kunskapen och att tolka och kritiskt granska den – allt detta skåpas idag ut som ”flummigt”.

Olle refererade en undersökning om hur barns lärande påverkas av olika former av återkoppling. Barn delades in i tre grupper och fick utföra olika uppgifter. Den första fick betyg i form av siffror. Den andra fick endast kommentarer som hänförde sig direkt till arbetsuppgiften. Den tredje fick både kommentarer och sifferbetyg.

Vilken grupp gjorde därefter mest framsteg i lärandet?

Grupp 1 – inga framsteg alls. Grupp 2 – 30% av eleverna gjorde framsteg. Grupp 3 – inga framsteg alls.

Hur tolkar man detta? Kanske så här: återkoppling som bedömer personen är verkningslös för lärandet. Däremot är återkoppling som konkret angår arbetsuppgiften stimulerande.

Detta låter sensationellt i mina öron. Är inte beröm bra för lärandet?

En artikel (skriven av Dylan William, University of London) om denna undersökning finns i Sporre eller otyg – om bedömning och betyg, en antologi utgiven av Lärarförbundets förlag.

I det fortsatta samtalet om ”flummighet” kom bl a detta upp, att man ofta strävar efter att berömma och stärka självförtroendet hos barn, utan att ge dem de grundläggande kunskaper och förmågor som verkligen bygger upp ett självförtroende. Sådant strider direkt mot resultatet i den här undersökningen.

Under kvällen talades också mycket om lärarnas tystnad, dels inom skolorna, att det ofta saknas naturliga och inspirerande samtalsforum för lärarna. Dels att lärarna är uppseendväckande tysta i det offentliga rummet. Om t ex läkare hade fått lika mycket generaliserande och osaklig kritik som lärare får, då hade det blivit ett fruktansvärt liv. Men lärarna tiger. Varför?

Är det inte ironiskt att alla talar om hur viktigt det är för elever att få återkoppling, men bland lärarna är det tyst?!

Kvällens deltagare i samtalet var ca 30 st. Hälften av dem var lärare.

På min fråga vem av åhörarna som hade höga betyg i grundskolan räckte ca 1/3 upp handen. På frågan vem som hade dåliga betyg i grundskolan räckte 3 personer upp handen. Övervikt alltså på dem som i barndomen fick höga betyg.

En fråga som ställdes var hur de egna betygen i barndomen påverkar ens inställning till betyg som vuxen. Vilken roll har betygen spelat i ens liv? Finns det ö h t en korrelation mellan betyg i skolan och ens framgång i livet senare?

Nu undrar jag: vilka betyg hade Jan Björklund i ungdomen? Någon som vågar gissa?

Du gillar kanske också...

31 svar

  1. 11 april 2008

    […] Ikväll är det Olle Holmberg, drivande kraft bakom den nya lärarutbildningen vid Malmö Högskola; regeringssakkunnig, forskare, författare m . Han talar om Betyg och bedömning. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.