VÄNTRUMMEN – ett text- och konstprojekt i sorgebearbetning

Sorgen lär mig att vänta

akuten besk_125px_18cmJag har lärt mig vänta. Det började med att min pappa blev akut dålig våren 2015 och så småningom avled, i mars 2016. Sorgeprocessen började redan under sjukdomstiden. Otaliga väntrum tvingades jag besöka, med otålig, irriterad, oroad väntan. Så småningom lärde jag mig uppskatta det andaktsrum som påtvingad väntan kan skapa. Började komma för tidigt. Började samla på väntrum, egna och andras.

Så tillkom artikelserien där jag har valt ut åtta väntrum, som tillsammans bildar en sammanhängande berättelse om sorg, död, skuld och kärlek. De publiceras löpande, veckovis, med start 9 januari 2017, i Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda parallellt.

Dessa platser är ett urval för artikelserien. Läs artiklarna genom att klicka på länkarna:
1. AKUTEN
2. JAKTTORNET
3. DELIKATESSDISKEN 
4. POLISEN 
5. PSYKOLOGEN 
6. STOPPLJUSET 
7. KREMATORIET
8. TÅGSTATIONEN

I arv efter min pappa fick jag bl a en massa konstnärsmaterial. En del har kommit till användning för illustrationerna som jag har gjort. För första gången nånsin arvoderas jag för att illustrera. Det känns högtidligt, som en  ny era som tar vid. Det vill jag skriva mer om i en separat post.