Drömskolan börjar

Nästa weekend (18 – 20 juni) ska jag sova i en ek på Mossagårdsfestivalen. Målet är drömmar. Min arbetshypotes är att drömmarna, liksom luften, renas och syresätts genom växternas blad. Fotosyntesen förvandlar koldioxid till syre. Tillsammans med utandningsluften...