Läsombud på biblioteket

I Malmö hade man igår en inspirationsdag på Stadsbibliteket, för läsombud i vården. Det var, tror jag, tredje eller fjärde gången jag deltog som berättare där. Inom ”kompetensstegen” i Malmö får folk som jobbar inom vården fortbildning bl...