Kära kommunen, vad är meningen med livet?

Haft ett kul gig idag på Kommunförbundets e-forum i Kristianstad. Det handlade om medborgarnas elektroniska kommunikation med kommunerna (och vice versa). Jag skulle kåsera om medborgarförväntningar på kommunerna och rubriken (som jag själv valt) var: ”Kära kommunen, vad...