Taggat: drömminne

Drömskolan börjar 55

Drömskolan börjar

Nästa weekend (18 – 20 juni) ska jag sova i en ek på Mossagårdsfestivalen. Målet är drömmar. Min arbetshypotes är att drömmarna, liksom luften, renas och syresätts genom växternas blad. Fotosyntesen förvandlar koldioxid till syre. Tillsammans med utandningsluften...

Att rita ett 3-dimensionellt M 0

Att rita ett 3-dimensionellt M

Ibland i drömmen tycker man sig uppleva det sanna svaret på svåra frågor. Känslan av klarhet  inför den uppenbara lösningen är underbar. Det är inte så ofta man upplever den känslan i ett så rent tillstånd, i vakenlivet....

På ömse sidor om glömskemuren 86

På ömse sidor om glömskemuren

Drömmarna utspelar sig på andra sidan en mur av glömska. Man skulle också kunna säga att det är vakenlivet som händer bakom (eller hitom?) samma glömskemur. Mitt i vår existens reser sig en glömskemur, och det beror på...

Avatar och klara drömmar 71

Avatar och klara drömmar

Igår såg jag Avatar, fylld av förväntningar. Det var ett fantastiskt äventyr den första halvtimmen. Den sensoriska upplevelsen av bilderna är berusande, och det är spännande att försöka få kläm på storyns förutsättningar. Hur känns det att som...