Dröm med oss

Vill du vara med på ett kollektivt drömexperiment? Den 1 februari kommer jag att sova i biblioteket Fyren i Kungsbacka. Jag kommer att ha 5 stickord med mig in i sömnen, med uppgift att försöka drömma kring dem....