Berättarakademin (BRAK)

1998 fick jag idén att starta en Berättarakademi. Jag vände mig till de två av bästa berättarna jag då kunde finna i min del av världen: Anders Granström och Svend-Erik Engh. Så startade vi BRAK, som efterhand fick ytterligare medlemmar, Susie Haxthausen och Sara Arámbula. Syftet var att ”utveckla det moderna muntliga berättandet som konstart”.

Under 10 år forskade och experimenterade vi. Och berättade, berättade, berättade. Vi myntade begreppen ”berättarpraktika” och ”berättarrazzia” som sedan dess drabbat stora delar av Sveriges och Själlands skolor. Vi  framträdde och undervisade tillsammans och en stor del av Sveriges nu verksamma berättare passerade genom vårt kraftfält.

Våren 2007 drog jag mig tillbaka för för att begrunda mitt fortsatta liv som berättare. Strax därefter slutade Anders och 2009 ville Svend-Erik vandra vidare en annan väg.

Här finns en manual för hur man genomför en lyckad berättar-razzia, som jag skrev 2005