Den Heliga Sökmotor

”Deras sökord är böner, tänker jag. De låter mig kika in i själens sängkammare. De använder inte den torra, av myndigheterna fastställda söktermen, Fader Vår. De talar fritt ur sina hjärtan. Aldrig för har jag fått blicka så...