Summan av sinnena

I berättarundervisning på senare tid har jag haft en deltagare som har gravt nedsatt hörsel.  För att hon ska kunna delta måste alla övriga tala i en speciell mikrofon, som vandrar runt. I början var det lite krångligt...