Berättarauktion

Vad är nu detta? Ett pennställ i silver? Å nej, i själva verket är det… BERÄTTARAUKTION är ett koncept som utarbetats under Berättarfestivalen i Ljungby de senaste åren och som jag deltog i från början. Två berättare turas...