På ömse sidor om glömskemuren

Drömmarna utspelar sig på andra sidan en mur av glömska. Man skulle också kunna säga att det är vakenlivet som händer bakom (eller hitom?) samma glömskemur. Mitt i vår existens reser sig en glömskemur, och det beror på...