Att stå på scen som författare

Slutet är en gummisnodd med ena änden fäst i början. På heldagsseminariet för Författarcentrums medlemmar, på Tulseboda Kulturhus, i Kyrkhult, Blekinge, kommer vi att närstudera scenframträdandet som en resa mellan slut och början. Ett framträdande har (eller bör åtminstone ha)...