Det började med…

-…att han fick en vedstapel över sig, säger min granne när han ska beskriva hur en annan granne dog. Oftast brukar vi börja med början i en berättelse och sedan ha svårigheter med att hitta slutet. Men när...