7 minuter eller Tusen och 1 natt

Vad skiljer storytelling från vanlig information?
Vänster hjärnhalva, den som är specialist på hårddata och information, har en kort uppmärksamhetsgräns s k attention span. Jag har hört siffran 7 minuter nämnas men tror inte man kan fastställa det så exakt utom möjligen i noga kontrollerade laboratorieförsök. I verkligheten är det så många svårmätbara faktorer som ingår.

De två viktigaste skillnaderna är för det första att berättarkonsten använder sig av en narrativ struktur: olika händelser, episoder, sätts ihop med kausalt och kronologiskt samband, dvs de beror av varandra och kommer i en viss tidsföljd. Början, slut och vändpunkter.

För det andra använder sig berättelserna i större eller mindre grad av lyssnarens olika sinnen för att skapa ett medskapande. Berättelsen upplevs som en film med starka sensuella inslag (bilder, ljud, dofter, smaker, taktila sensationer).

De här två sakerna är de första förutsättningarna för att 7 minuters uppmärksahet ska kunna förlängas till tusen och en natt.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>