VID HAVET Malmö Högkolas Jubileumsbok 2008, Musik av Malmö Akademiska kör och orkester (cd), dirigent Daniel Hansson.

Intervjutexter Christina Claesson

Vad är kunskap?

Porträtt av Marie Holst, Henrik Regnér, Henriette Lucander, Oscar Andersson, Christina La Grange, Ronnie Willenheimer, Margareta Popoola, Assil Alzubydi och Peter Thulin.

 

Läs mer i bloggen om skrivprocessen

Läs ett porträtt.