Till berättelsens försvar i NY

Läs om berättelsernas kraft, i en intressant artikel av Lars Berge i SvD här.

Nu är det ju inte bara i New York som detta händer, men kanske är det mer spännande att åka dit än till exempel till Ljungby. Berättarrörelsen i både Sverige, Danmark och Norge är mycket livskraftig och yttrar sig i många former. Vi har flera högskoleutbildningar i muntligt berättande, bland annat den på Gotlands Högskola som jag undervisat på i många år.

Berättandet lever i olika former och det skapas ständigt nya genrer och blandformer. Pecha kucha är en sådan. Stand up comedy är en estradform av berättande. Spoken word är en mer poesiinriktad gren. Corporate storytelling är berättande inom näringslivet, för varumärket och företagskulturen.  Sommar i P1  är en klassisk berättargenre, som kanske är den som mest påminner om det som Lars Berge beskriver: starka jagberättelser.

Den workshop jag ger den 26-27/4 i Malmö ger grunderna i detta berättande: Berätta grejen, se mer här

I Lars Berges artikel citeras några bra tips  av Meg Bowles, som är producent på The Moth. Hon nämner sådant som den dramatiska strukturen (alltid ha slutet klart för sig, att börja med en stark bild eller händelse som skapar nyfikenhet) men ett av hennes tips vill jag särskilt hålla med om:  Gör klart för dig varför det som händer i berättelsen är viktigt för dig, och på vilket sätt det har förändrat dig.

Berätta sånt som är viktigt, oavsett det är komiskt eller allvarligt. Berätta aldrig bara av slentrian, för att det förväntas av dig, eller för att fylla tomrum.

Bra berättande förhöjs av den väl valda tystnaden.

 

21 comments to Till berättelsens försvar i NY

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>