Till startsida www.christinaclaesson.se

Storytelling för Eldsjälar
Pris och villkor (dec -09)

1 heldag workshop
+ 1 mån. on-line-support
+ kursbok + lunch & fika

Max 14 deltagare (större grupp övergår mer till föreläsningsform, vilket också är möjligt, kontakta CC för frågor)

Pris / Hel grupp med egen workshop (max 14 pers.) 25.000 kr
Pris / Delgrupp (minst 3 pers.) i blandad workshop 2.700 kr / delt
Pris / Enskild deltagare i blandad workshop 3.200 kr / delt
Moms 25% tillkommer utom då undervisningen sker i momsbefriad verksamhet, ex. skola.
Kursavgiften för enskilda deltagare ska vara betald vid dagen för workshop.
Helgrupp faktureras enl bokningsbekräftelse, faktureringstid 14 dagar.

Är man fler än 9 personer lönar det sig alltså att köpa en egen workshop, man kan då bjuda in ytterligare några deltagare utan extra kostnad. Likaså om man är 2 deltagare från samma verksamhet - värva en tredje så kvalificerar ni er som delgrupp.
GRATIS deltagande för 1 person som tillhandahåller lokal i attraktiv miljö och fungerar som platsvärd.

Mina workshops är ofta skräddarsydda och ser därför rätt olika ut. Den glidande skalan i pris baseras på att det är enklare (och säkrare) för mig att göra överenskommelse med en kund än med 14. Färre förhandlingar, faktureringar och krpngel vid ev återbud.

Fördelen med att köpa en egen helgruppsworkshop är att den kan skräddarsys utifrån verksamheten och man kan beställa fokusering på viss problematik. T ex har jag haft sådana workshops för reseledare, radiojournalister, museipedagoger, lärare, turismföretagare mm.

Fördelen med att delta i en blandad workshop är de branchöverskridande kontakter som uppstår. En workshop i storytelling kan utveckla starka vänskapsband och mindre nätverk brukar uppstå. En grupp med okända ger också större möjlighet till relevant lyssnargensvar. Man lyssnar på ett annat sätt när man inte vet vad som ska komma.

 

Storytelling för Eldsjälar
Mer om innehållet

Min workshop i storytelling är lek- och lustfylld. Jag har själv en bakgrund som extremt blyg och respekterar andra med den egenskapen. Jag tvingar ingen att göra något de inte känner sig redo för. (Men folk brukar aldrig backa.) Övningarna sker i etapper vad gäller svårighet och trygghet. Vi börjar i mindre grupper och trappar upp efterhand. De som vill ha ingående och rak kritik kan dock få det.
Papper och penna är förbjudet (utom på rasterna). Vi arbetar med närvaro och levande memorering. De flesta av oss är skadade genom felaktiga prioriteringar i skola, arbetsliv och kulturtradition: vi tror att vi inte kan tänka utan penna i hand.

1. Workshopen består dels av dagen då vi jobbar tillsamman, det blir full fart från tidig morgon till tidig kväll.
2. Därutöver får varje workshop sitt eget digitala mötesrum, som är en blogg vi har för oss själva. Den öppnar 14 dagar före workshopen och stänger 14 dagar efter. Där kan man presentera sig i förväg och berätta om sina önskemål och behov. Där går vi också igenom övningarna i efterhand och det är öppet för support, frågor och gensvar.
Detta digitala mötesrum gör att vi känner varandra litegrann som storytellers och personer redan innan vi träffas på riktigt, och det finns möjlighet i efterhand att följa upp kontakter som skapats.
Här följer i mer detalj de frågor vi tar upp under workshopen.
3. Varje deltagare får ett ex. av Christina Claessons Berättarens Handbok som innehåller kul och klok läsning med bl a felsökningsschema för alla aspekter av storytelling.

Kursmoment:
Vad är egentligen en berättelse och vad skiljer den från information? Regelrätt information, som vänster hjärnhalva ser det, klarar man av ca 7 minuter, s k "attention span". Berättelser däremot samarbetar med lyssnarens skapande fantasi, använder sig av urgammal dramaturgisk struktur, väcker fantasi och alla sinnen, försätter lyssnaren i "lyssnartrance" och kan pågå i ... tusen och en natt.

Hur hittar jag min eller vår story?
Var går gränsen för sant och uppdiktat? Är det konst eller reklam? Vad får man berätta inom anständighetens och upphovsrättslagens ramar? Autenticitet, kan det återskapas? Var är skillnaden mellan inspiration, lån, plagiat och stöld?

Hur skapar jag nyfikenhet och intresse? Det dramaturgiska grundkonceptet "Det var en gång..." Att vara nyfiken på sina lyssnare. Gränsen mellan övertydlig och överlägsen. Långrandighetens virus. Hur blir man tråkig? Dialog och växelverkan.

Hur behärskar jag kroppsspråk, röst och nerver? Vem tror jag att jag är - och vad ser åhörarna? Mellan badrum och salong - att vara sig själv men bara så långt det det är rimligt och relevant.

Hur lär jag mig minnas vad jag ska berätta? Den inre filmen. Att göra berättelsen till självupplevd även (eller i synnerhet) om den är självupplevd. Våga vara tyst och göra paus. Om jag får black-out? Vikten av att öva.

Hur lyssnar jag av mina åhörare? Dialog eller monolog? När folk somnar. När folk tittar på klockan. När folk hellre vill prata själva.

Hur väljer jag rätt plats för storytelling? Hur vet jag att alla kan se mig? Ljus och motljus. Att erövra akustisk frid. Platsen som scenografi.

Vad ska jag tänka på när jag träffar journalister och media? Bästa gåvan är en story som kan återberättas. Att få journalister att gripa pennan. Låt informationen stanna på pappret, använd mötet till levande upplevelser.