Att umgås med journalister
av Lena Birgersson

"Jag sammanfattar här kort några av mina erfarenheter.

Journalister kan du ju träffa i många olika sammanhang och förutsättningarna kan variera. Men här tänker jag mig mötet med en journalist, kanske en resejournalist, som ska göra ett reportage om din verksamhet. I ett sånt sammanhang har du stor glädje av dina färdigheter i storytelling. Här utgår jag från en situation där du själv blir kontaktad av journalisten.

Före intervjun

Om du blir kontaktad av journalisten per telefon och han vill göra ett besök hos dig för
att skriva om din anläggning:

1. Utgå från att journalisten är din vän och att allt han behöver är bra stoff till sin story.
Försök behålla denna inställning… oavsett vilket ditt intryck han gör på dig.

2. Fråga på ett lättsamt, vänskapligt sätt:
om hans namn (skriv upp det)
tidningens eller programmets namn (skriv upp).
Över huvud taget, fråga så mycket du kan, hela tiden på ett lättsamt sätt. Får du mot förmodan frågan om varför du undrar, svara bara att det är för att du ska kunna ge så bra information som möjligt. Känner du inte till tidningen eller programmet, fråga mer om målgrupp, upplaga etc.

3. Fråga efter syftet med intervjun (Ja, du har rätt att få veta!) Är du en av många som ska intervjuas? Ingår du i en serie? Eller är tanken att det bli ett reportage om enbart dig och din anläggning? När ska artikeln publiceras?

4. Bestäm tid och dag. Hur lång tid ska intervjun ta? Bestäm i förväg hur mycket tid du kan avsätta. Ju mindre stressad du är, desto bättre. Så om du kan, styr dagen och tiden så att den passar dig bäst.

5. Kommer journalisten ensam? Har han fotograf med eller plåtar han själv? Eller kommer fotografen ensam en annan dag?

6. Be om telefonnummer där du kan nå journalisten, så att du kan meddela om något oförutsett inträffar.

Intervjudagen

Som sagt, avsätt tid.
Tänk ut en plan för intervjun, men var flexibel.
Ibland är det bäst att fråga om journalisten vill ha en rundvandring först, för att bilda sig en uppfattning om din anläggning, ibland kan det vara bäst att sitta ner en stund och prata innan du visar runt. Fråga hur han vill ha det.
Bjud gärna på något, fika är helt OK. Känns det som om det är läge för en enkel lunch eller smörgås, bjud på det, men inget överdåd behövs.

Under intervjun

Berätta nu om dig och din anläggning. Hur det startade, vilka planer du har etc. etc.
Var nu noga med att inte ge för mycket information, inte överinformera. Lägg hela
tiden in små pauser, så att journalisten får en chans att själv ställa frågor. Men fortsätt sedan din story.
Och tänk på att viktig muntlig information ofta måste upprepas.
Får du frågor som du inte vet svaret på, svamla inte, håll tyst. Säg att du kan ta reda på fakta och återkomma om journalisten vill det.

Bra är om du tänkt ut huvudbudskapen i din berättelse, i din story. Tänk på hur du själv skulle vilja se rubriken för reportaget och styr det du säger ditåt. Men var hela tiden lyhörd, du kan inte själv bestämma innehållet eller vinkeln på reportaget.

Efter intervjun

Se till att du har korta fakta, en kort berättelse om dig och ditt företag nedskrivet. Lämna över det. Då slipper du riskera att t ex årtal och stavningar blir felaktiga.

Se också till att du har bra, friköpta proffsbilder på din anläggning. Högupplösta jpg-bilder i 300 dpi. Inte för många, kanske 5-10 stycken. Lägg bilderna på en CD och ge till journalisten.
Det kan du göra även om han plåtar själv. Men om han har sällskap av en fotograf, fråga först om de vill ha dina bilder. Du kanske t ex har vinterbilder eller andra bilder som inte går att ta just vid det här besöket.

Innan ni skiljs åt och det är läge för det, var lite generös. Säljer du t ex småsaker är det inte förbjudet att skicka med en karamellpåse eller något annan liten (relevant) sak. Ser du att han är intresserad av dina dyrare varor, erbjud lite rabatt om han vill köpa något. Lite försiktig generositet är bara trevligt, men inga extravaganser. Men tycker du att han börjar köra med dig, kräva att få saker billigt eller gratis, gå absolut inte med på det. Det är sällsynt att något sådant inträffar, men det händer.

Innan ni skiljs åt, be att få ett visitkort om du inte redan har alla adressuppgifter. Kom överens om vilka upplysningar du eventuellt ska komplettera med per telefon eller mail. Håll detta löfte. Och, om du är tveksam över vad du själv sagt och rädd för att kanske bli misstolkad:
Enligt god journalistisk sed har du alltid rätt att få läsa eller få dina citat upplästa för dig! Detta kan oftast ske smidigt och snabbt via mail. Kom överens om detta innan ni skiljs åt.

Är citaten helt missvisande och felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Men försök vara generös, ibland kan journalisten ha lagt riktigt bra saker i din mun, även om du inte uttryckt exakt så som han skriver. Du kan också rätta faktauppgifter, stavning, årtal etc. Men ge dig inte in på övrig text eller ha åsikter om journalistens språk eller vinklingen av reportaget. Seriösa journalister tycker bara att det är skönt att artikeln blir faktakollad, men alla blir irriterade om du klagar på språket.

Be journalisten skicka minst ett exemplar av tidningen när reportaget är publicerat. Det bör han kunna göra. Kom ihåg att ibland kan det dröja väldigt länge innan reportaget publiceras, ibland ett år eller mer. Dröjer det väldigt länge och du inte hör av honom, maila eller ring och fråga vad som hänt.

Efter publiceringen

När du fått artikeln, hör gärna av dig om du är nöjd eller någorlunda nöjd, Journalister är faktiskt inte så vana att få respons och blir väldigt glada för en klapp på axeln.
Skulle något faktafel slunkit in i artikeln, försök ha överseende, skadan är ofta inte så stor
som du tror. Men det är ändå förargligt. Se därför till att förebygga faktafel. Se ovan.

Spar visitkortet. Fortare än du tror kan det vara läge för att kontakta just den här journalisten igen.

LYCKA TILL!
Och hör gärna av dig till mig om undrar något!

Lena Birgersson
lena.birgersson@skane.se